مارس 1398

24

خرد'98

آموزش معماری داخلی در آموزشگاه آینده برتر

معماری داخلی، طراحی فضایی است که توسط مرزهای ساختمانی ساخته شده. همچنین می‌تواند طراحی نخستین نقشه برای استفاده، طراحی تجدی …

ادامه مطلب

24

خرد'98

آموزش امور اداری در آموزشگاه آینده برتر

امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی شرکت را برعهده دارد. مدیر امور اداری مجموعه وسیعی …

ادامه مطلب

24

خرد'98

آموزش ساخت عروسک روسی در آموزشگاه آینده برتر

 آموزش ساخت عروسک روسی در آموزشگاه آینده برتر  با آموزش ساخت عروسک روسی در آموزشگاه آینده برتر با ساده ترین …

ادامه مطلب
مدیریت A.Hadavi
X