ديپلم كامپيوتر (شاخه تصويرسازي )

0 دانشجو ثبت نام کرد

     

    ديپلم كامپيوتر (شاخه تصويرسازي )،به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار محسوب مي شود كه افراد مي توانند پس از گرفتن ديپلم به عنوان سرپرست سايت،طراح محصولات تبليغاتي و مدرس دوره هاي مقدماتي مشغول به فعاليت شوند.

    مدیریت A.Hadavi
    X