ديپلم مديريت خانواده

0 دانشجو ثبت نام کرد

  ديپلم مديريت خانواده يكي از ديپلم هاي بسيار آسان مي باشد كه افراد مي توانند پس از كسب ديپلم در رشته هاي مديريت خانواده ومربي كودك ادامه تحصيل دهند.اين دوره آموزشي در مجتمع فني آينده برتر ارائه مي گردد.

  شرکت در دوره
  • 1,500,000 تومان
  • 10 ماه
  • گواهی پایان دوره

  اعلان

  به وب سایت مجتمع فنی آینده برتر خوش آمدید.

  مدیریت A.Hadavi
  X