ديپلم نقشه كشي ساختمان

0 دانشجو ثبت نام کرد

    امكان ادامه تحصيل اين رشته در دانشگاه به نام مهندس عمران وجود دارد و تا مقاطع بالاتر نيز امكان ادامه تحصيل در دانشگاه هاي دولتي و آزاد و علمي كاربردي وجود دارد.

    براي استفاده از تخفيفات ويژه مجتمع فني آينده برتر به صورت حضوري به آموزشگاه تشريف بياوريد.

    ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

    مدیریت A.Hadavi
    X