رشته حسابداري

0 دانشجو ثبت نام کرد

  نمونه سوالات رشته حسابداري به شرح زير مي باشد.كارآموزان ي توانند هريك از فايل ها را دانلود نمايند.

   

  نمونه سوالات درس حسابداري مقدماتي

  1-حسابداری مقدماتی

  2-حسابداری عمومی مقدماتی1

   

  نمونه سوالات درس حقوق ودستمزد

  1-حقوق دستمزد 1

  2-حقوق دستمزد2

  3-حقوق و دستمزد 3

  نمونه سوالات درس حسابداري عمومي تكميلي

  1-حسابداری عمومی تکمیلی

   

  نمونه سوالات درس حسابداري صنعتي درجه 2

  1-حسابداری صنعتی درجه 2

  دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 ساعت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  مدیریت A.Hadavi
  X