سرپرست دبیرخانه

0 دانشجو ثبت نام کرد

  سرپرست دبیرخانه کسی است که بتواند از عهده برنامه ریزی، تقسیم کار، تامین نیازهای مربوطه، ایجاد هماهنگی، سازمان دهی و رهبری سیستم دبیرخانه برآید.

  نمونه وظایف

  1. توانایی کنترل فعالیت های نیروی انسانی
  2. آشنایی با نیروی انسانی دبیرخانه و مسئولیت آنها
  3. آشنایی با توانمندی نیروی انسانی
  4. آشنایی با رقابت های مثبت و منفی شغلی
  5. آشنایی با روانشناسی صنعتی و انسانی کاربردی
  6. آشنایی با روش های کنترل نیروی انسانی

  شرکت در دوره
  • 1 روز, 6 ساعت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم عسگری |  طراحی سایت و پشتیبانی و سئو : نیاک وب