آموزش راهنمای محلی

0 دانشجو ثبت نام کرد

  آموزش راهنمای محلی

  يكي از چهار درس زير مجموعه ديپلم گردشگري مي باشد.راهنمای محلی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد. در دوره آموزش راهنمای محلی گردشگری کارآموزان با شناخت ویژگیهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، گونه های زیستی و اقلیمی و صنایع دستی محلی استان محل سکونت خود، الگوهای رفتاری و آداب معاشرت و زبان بین الملل آشنایی پیدا می کنند.

  آموزشگاه گردشگری آینده برتر باداشتن مجوزرسمی ازسازمان فنی وحرفه ای مفتخراست باارائه این دوره و گواهینامه معتبربین المللی درخدمت علاقمندان باشد.

  سرفصل هاي دوره آموزش راهنماي محلي:

  – تعریف راهنما
  – انواع راهنماهای شاغل در کشور
  – ویژگیهای راهنمای محلی بومی
  – وظایف راهنمای محلی بومی
  – آماده سازی عملی راهنمایان بومی
  – تقسیم وظایف راهنمایان
  – رعایت اخلاق حرفه ای

                  

  شرکت در دوره
  • 10 ساعت
  • گواهی پایان دوره

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  مدیریت A.Hadavi
  X