آموزش نقشه کشی عمومی ساختمان

10 دانشجو ثبت نام کرد

  آموزش نقشه کشی عمومی ساختمان

  سرفصل هاي دوره  آموزش نقشه کشی عمومی ساختمان عبارتند از:

  • تعريف نقشه كشي ،ابزار ولوازم نقشه كشي
  • لتراست وزيپاتون
  • عددنويسي وحروف نويسي
  • انواع خطوط با تمرينات
  • سطوح واحجام هندسي
  • ترسيمات هندسي با تمرين
  • انواع نقشه هاي ساختمانيپلان موقعيت با روش ترسيم
  • پلان با روش ترسيم وتمرين
  • پلان فنداسيون وروش ترسيم
  • اسكلت فلزي
  • پلان آكس بندي وروش ترسيم
  • پلان تيريزي وروش ترسيم
  • پلان شيب بندي وروش ترسيم
  • دتايل

  شرکت در دوره
  • 1 روز, 6 ساعت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم عسگری |  طراحی سایت و پشتیبانی و سئو : نیاک وب