آموزش راهنمای عمومی گردشگری

15 دانشجو ثبت نام کرد

  آموزش راهنمای عمومی گردشگری يكي از دروس زير مجموعه ديپلم گردشگري مي باشد. راهنماي عمومی گردشگری کسی است ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، آگاهی ودانش کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری، نحوه بکارگیری فن آوری اطلاعات، آشنایی با مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه بهداشت سفر داشته باشد.

  سرفصل های راهنمای عمومی گردشگری

  1-كليات و مفاهيم پايه صنعت گردشگري
  2-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ايران
  3-بررسي ويژگي هاي تاريخي ايران
  4-بررسي ويژگي هاي فرهنگي و ارتباط آن با مردم شناسي
  5-بررسي روحيات ملل
  6-بررسي صنايع دستي ايران از ديدگاه گردشگري
  7-بررسي معماري ايران از ديدگاه گردشگري
  8-سخنوري و فن بيان
  9-الگوهاي رفتاري بين المللي
  10- قوانين و مقررات مرتبط با صنعت گردشگري
  11-بررسي مذاهب گوناگون
  12- سازماندهي ، برنامه ريزي و اجراي تورهاي گردشگري

  شهريه دوره:472800تومان

  شرکت در دوره
  • 1 روز, 6 ساعت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  مدیریت A.Hadavi
  X