رشته پداگوژي ومدير آموزشگاه

0 دانشجو ثبت نام کرد

  نمونه سوالات پداگوژي ومدير آموزشگاه به شرح زير مي باشد.كارآموزان مي توانند هر كدام از فايل ها را جداگانه دانلود نمايند.

  1-مدیر آموزشگاه

  2-مدیر آموزشگاه2

  3-مدیر آموزشگاه 3

  4-پدا گوژی

  5-پداگوژی همراه با پاسخنامه

  6-پداگوژي1

  دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 ساعت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : عسگری          |         تولید محتوا :
  X