هتلداری

مدیر هتل

(  نقد و بررسی )
 0

متصدی طبقات هتل

(  نقد و بررسی )
 0

اتاقدار هتل

(  نقد و بررسی )
 0

جزییات استاد

تصویر پروفایل
دوره های بیشتر

    ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

    مدیریت A.Hadavi
    X