آزمون آنلاین حسابداری

آزمون آنلاین حسابداری

با شرکت درآزمون آنلاین حسابداری آموزشگاه حسابداری آینده برتردر شرق تهران ،  علاقمندان به رشته حسابداری  و دیپلم حسابداری  می توانند با نحوه آزمون حسابداری سازمان فنی حرفه ای ، آشنا گردیده و خودرا برای شرکت در آزمون های آنلاین فنی حرفه ای آماده نمایند.

کارآموزان می توانند بارها دراین آزمون ها شرکت کنندو ازآنجایی که پاسخ های صحیح و اشتباه شرکت کنندگان درآزمون بعدازپایان آزمون نمایش داده می شود ، عزیزان قبل از شرکت درآزمون اصلی فنی و حرفه ای می توانند خود رامحک زنند و به نقاط ضعف خودپی ببرند.

درصورت نیاز کارآموزان عزیز آموزشگاه حسابداری  آینده برترو سایرکارآموزان ، آموزشگاه اقدام به برگزاری کلاس های رفع اشکال به صورت تک جلسه ای خصوصی،  با شهریه ای بسیارمناسب می نماید. برای هماهنگی و شرکت درکلاس ها با شماره تلفن آموزشگاه(02177151273)هماهنگ نمایید.

کارآموزان رشته های مختلف حسابداری  ، پس ازپایان دوره آموزشی درآموزشگاه آینده برتر جهت کارآموزی و جذب به شرکت هامعرفی می گردند.

آزمون آنلاین کمک حسابدار
آزمون آنلاین حسابداری تکمیلی
آزمون آنلاین کمک حسابدار
آزمون آنلاین حسابداری مقدماتی
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری