به آزمون برنامه ریزامورهنری خانواده خوش آمدید :

تعدادسوال : 40 عدد

زمان آزمون : 30 دقیقه 

نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن همراه :
1402-08-08
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری