آموزش امور اداری در آموزشگاه آینده برتر

امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی شرکت را برعهده دارد. مدیر امور اداری مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت می کنند تا شرکت بتواند به صورت موثری خدمات بهتری را ارائه دهند.

مدیر امور اداری ناظر رعایت استانداردها و قوانین در قراردادهای شرکت میباشد. او الگوهای مصرف انرژی، استفاده از فن آوری و تجهیزات اداری را کنترل می کند مثال ممکن است برای خرید تجهیزات وسایل جدید در راستای کاهش هزینه های انرژی و یا تعمیر و نگهداری آن پیشنهاداتی را جایگزین کند. فرایند اجرای خدمات ارائه
شده در میزان بهره وری و رضایت کارکنان موثر است. بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به کارکنان می باشد از جمله انجام امور استخدامی، موارد داخل شرکتی مانند ترفیع، جابجایی و..، اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، امور رفاهی .
مدیر امور اداری در شرکت مسئولیت اجرای مناقصه ها و مزایده ها را برعهده داشته و بر امور انبارداری، نحوه نگهداری و ایمنی کالاها، تهیه کالاها و تجهیزات مورد نیاز، امور مربوط به خدمات عمومی مانند برگزاری جلسات و همایش ها نیز نظارت دارد. مدیر امور اداری در ساعات اداری معمولمشغول به کار بوده و عمده وقت کاری خود را در داخل شرکت می گذراند.

1400-02-09
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری