آموزش تهیه اظهارنامه درآموزشگاه آینده برتر

آموزش تهیه وتنظیم اظهارنامه مالیاتی

سرفصل های آموزشی کارگاه تهیه وتنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی

  1. تعریف راستی آزمایی درمشاغل ازطرف سازمان مالیاتی به همراه مثال های واقعی
  2. تفاوت اظهارنامه اشخاص حقیقی انفرادی و مشارکتی
  3. انواع مشاغل درگروه بندی های جدید
  4. صندوق مکانیزه ، لزوم استفاده در مشاغل….
  5. نحوه تکمیل اظهارنامه مشارکتی
  6. اصالت معامله چیست و نکاتی که باید رعایت شود.
  7. نحوه گروه بندی مشاغل وتشکیل پرونده
  8. نحوه محاسبه مالیات ومعافیت مودیان چندفعالیتی

 

این کارگاه کوتاه مدت برای همه افراد جامعه که ازنظرشغلی به نحوی نیاز به تنظیم وارسال اظهارنامه مالیاتی دارند مناسب می باشد.

 

مدت این کارگاه فقط 4 ساعت می باشد ولی با آموزش دراین کارگاه مفید برای یکبار ، سالها می توانید به درستی اظهارنامه کسب

وکارخود را تنظیم وارسال کنید و از به وجود آمدن مشکلات بعدی و ضررهای مالی زیاد به علت عدم آگاهی پیشگیری نمایید.

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری