انبارداری

انبارداری

امروزه بحث انبارو انبارداری یکی از شاخه های گسترده از علم و فنون اداری و مالی ویا مدیریت تولید محسوب می شود و انبارداری یکی از مشاغل و وظایف مهم سازمانی است . درآموزشگاه حسابداری آینده برتر شما می توانید به صورت علمی انبارداری را بیاموزید و وارد بازارکارشوید و درصورت نیاز ، گواهینامه بین المللی آن را هم با شرکت در آزمون های فنی حرفه ای دریافت نمایید.

شرح وظایف انباردار:

 1.  تحویل گرفتن کالا
 2. صدورقبض انبار
 3. صدورحواله ی انبار
 4. صدورفرم کالای مرجوعی و برگشت از خرید
 5. صدوربرگ درخواست خرید
 6. ثبت و نگهداری مشخصات و اطلاعات اجناس در دفاتر و کامپیوتر
 7. طبقه بندی و کد گذاری کالا و اجناس
 8. برنامه ریزی و کنترل میزان موجودی
 9. حفاظت و مراقبت و نکات ایمنی انبار
 10. تهیه گزارشات لازم
 11. بایگانی اسناد و مدارک
 12. همکاری انبارگردانی و شمارش و کنترل موجودی ها

 

 

آموزش انبارداری
1401-01-14
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری