امتیازات بهترین آموزشگاه فنی حرفه ای شرق تهران

امتیازات بهترین آموزشگاه فنی حرفه ای شرق تهران

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری