سرفصل های آموزشی نرم افزار Revit درآموزشگاه آینده برتر

درآموزشگاه معماری آینده برتردرشرق تهران ، سرفصل های آموزشی نرم افزار رویت به صورت کاملا کاربردی و همراه با ارائه پروژه های واقعی برنامه ریزی شده است ، تا بعدازگذراندن دوره ، کارآموزان به راحتی بتوانند درمحیط کارفعالیت نموده و کسب درآمدکنند.

آموزش نصب نرم افزار
1 : تنظیمات نصب Library _ Template
2 : آشنایی و معرفی محیط ترسیمی نرم افزار
3 : مدیریت کنترل و انتخاب عناصر ترسیمی
4 : ساخت Level طبقات همراه با تنظیمات پیشرفته
5 : آموزش ابزار های ویرایشی پانل Modify
6 : ادامه آموزش ابزارهای ویرایشی پانل Modify
7 : روش های ترسیمی دیوار ها
8 : ادامه مبحث روش های ترسیمی دیوارها
9 : آموزش الیه بندی و جزئیات فازدو دیوار های Basic
10 : آموزش تنظیمات ساختاری الیه بندی دیوار Warp
11 : آموزش قرنیز و گچبری Sweep _Reveals Wall
12 : آموزش دیوارهای شیشه ای Walls Curtain
13 : ادامه آموزش دیوار های شیشه و آموزش دیوار Wall Stacked
14 :آموزش ویرایش و تغییر رفتار شکل انواع دیوار ها
15 :آموزش ترسیم در و پنجره همراه با تنظیمات کلیدی
16 : آموزش تگ گذاری در و پنجره به صورت حرفه ای
17 :آموزش کامل ترسیم سقف footprint by Roof
18 :آموزش جزیئات و اتصاالت سقف شیبدار + آموزش سقف Extrusion by Roof
19 : ادامه ترسیم سقف های Extrusion by Roof( انجام مثال پروژه موردی)
20 :آموزش ترسیم سقف های کاذب Ceilling + تمرین طراحی سقف دکوراتیو کناف
21 :آموزش ترسیم کف ها + شیب بندی کف و سقف Sub+Floors
22 :آموزش گروه بندی عناصر فمیلی توسط Assemblies + Group
23 :شروع مدلسازی فمیلی , آموزش ابزار Extrusion به همراه تمرین موردی
24 :انجام چندین مثال و پروژه موردی از نحوه ی کار با ابزار Extrusion
25 :آموزش کار با ابزار Blend و Revolve به همراه چنین مثال موردی
26 :آموزش کار با ابزار Blend و Blend Sweep همراه با چندین مثال موردی
27 :آموزش احجام family Void به همراه انجام چندین مثال موردی
28 :آموزش ساخت مبلمان به صورت پارامتریک در محیط فمیلی
29 :مدلسازی نمای دو پوسته چوبی و مدلسازی آجر مشبک در محیط فمیلی Wall Curtain
30 :مدلسازی نمونه پیچیده تر از آجرهای مشبک فخرومدین در محیط فمیلی Wall Curtain
31 :آموزش ستون های معماری +انجام تمرین یک پروژه مرتبط به ستون های دکوراتیو
32 :آموزش مدلسازی ساخت دونمونه ستون کالسیک در محیط فمیلی Colume
33 :آموزش ترسیم نرده مدلسازی وتنظیمات کامل دستگیره نرده Rail
34 :آموزش تنظیمات پیشرفته ستون های نرده Balusters
35 :مدلسازی دو نمونه از نرده های کالسیک در محیط Balusters Family
36 :آموزش مدلسازی یک نمونه نرده های کالسیک فرفوژه فلزی در محیط Balusters Family
37 :آموزش یک نمونه نرده کالسیک دارای منبت های پیچیده گل و بوته در محیط Balusters Family
38 :آموزش مدلسازی گچبری کالسیک و ابزار زنی کالسیک در محیط Balusters Family
39 : آموزش ترسیم و مدلسازی رمپ یا شیبراهه به همراه ضوابط Ramps
40 :آموزش روش های ترسیم انواع پله Stair Create
41 :ادامه آموزش ترسیم پله و انجام تنظیمات ساختاری پله
42 :ادامه تنظیمات پیشرفته و ساختاری پله
43 :جزئیات فازدو پله و تنظیمات نرده بر روی پله
44 :انجام تمرین و مثال موردی چهار نمونه پله دکوراتیو
45 :آموزش Text Model به همراه تنظیمات پیشرفته + آموزش انواع روش های ترسیم بازشو
46 :آموزش مساحت بندی Rooms به همراه کلیه ی تنظیمات ساخت تگ و برچسب و پالن رنگی
47 :ادامه مبحث Rooms انجام تنظیمات کلیدی و پیشرفته
48 :شروع مبحث سازه در سرفصل معماری/ آموزش آکس بندی با همراه تنظیمات پیشرفته
49 :آموزش ستون سازه ای , ترسیم پالن آکس بندی , تنظیمات تگ گذاری پیشرفته ستون ها
50 :آموزش تیرها , پل های اصلی سازه Beam Place
51 :آموزش System Beam و و پالن تیرریزی
52 :آموزش کار با ابزار Trusses خرپا
53 :آموزش کار با ابزار Brace بادبند + آموزش کف های سازه ای
54 : آموزش ترسیم انواع فونداسیون ها + قالب بندی
55 :آموزش کامل پنجره ی کنترل سطح دید Range View
56 :آموزش الیه بندی خطوط Styles Line و ابزار های اندازه گذاری
57 :ادامه کار با ابزارهای اندازه گذاری زبانه Dimension به همراه کلیه ی تنظیمات
58 :ادامه تنظیمات پیشرفته و کلیدی اندازه گذاری و اندازه گذاری در محیط سه بعدی
59 :آموزش ایجاد هاشور و پترن در محیط دو بعدی و سه بعدی ابزار Region
60 :ترسیم جزئیات دیتیل فازدو Component Detail ساخت فمیلی دیتیل به صورت پارامتریک
61 :ادامه مبحث ترسیم جزئیات کار با ابزارهای Cloud Revision و Text و Tag Material
62 :آموزش تنظیم وییو ها و شیت بندی به همراه تمامی نکات پیشرفته و کلیدی
63 :ادامه مبحث شیت بندی و کار با بازار Keynote به همراه جداول متره
64 :کار با ابزار Symbol به همراه ساخت فمیلی آن + کاربا ابزار Part و خروجی دتایل های سه بعدی
65 :شیت بندی آبجکت های فمیلی و بدست آوردن مساحت مبلمان در پالن
66 :آموزش دستگاه های مختصاتی نرم افزار Revit
67 :ادامه مبحث دستگاه مختصاتی رویت (هماهنگ سازی مختصات پروژه)
68 :ادامه مبحث دستگاه مختصاتی + ورود نقشه به صورت نقشه اتوکد+عکس+ و pdf به رویت
69 :کار با ابزار Option design و Phasing همراه با مثال در پروژه
70 :آموزش مدلسازی توپوگرافی Toposurface
71 :ادامه مبحث توپوگرافی , خیابان و جدول کشی و محوطه سازی بر روی توپوگرافی
72 :ادامه مبحث توپوگرافی , محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی , ایجاد توپوگرافی به روش پیشرفته
73 :شروع مبحث و محیط کانسپچوا ل مس massing ایجاد پوسته سازی پیشرفته

74 :ادامه مبحث مسینگ شروع حجم سازی پیشرفته به همراه مثال پروژه موردی
75 :ادامه مبحث مسینگ , تکنیک های مدلسازی پنج گانه فمیلی مس
76 :ادامه مبحث مسینگ , تکنیک های پیشرفته مدلسازی و پوسته سازی و ساخت پترن فمیلی
77 :آموزش مدلسازی پاویون , و نماسازی در محیط مسینگ + ساخت فمیلی در محیط ادپتیو
78 :ادامه مبحث مسینگ , انجام مثل های موردی , و مدلسازی سازه فضاکار
79 :ادامه مبحث مسینگ , مدلسازی گنبد پانتئون به صورت پارامتریک
80 :ادامه مبحث مسینگ , ساخت فمیلی سفال های بام های شیبدار شیروانی
81 :ادامه مبحث مسینگ : مدلسازی آجرچینی با بافت رنگی و پارامتریک
82 :ادامه مبحث مسینگ: مدلسازی مقبره حضرت دانیال به صورت پارامتریک
83 :آموزش تنظیمات پنجره ی متریال بروزر و ساخت متریال رنگ و شیشه
84 :ساخت متریال سنگ , سرامیک , چوب
85 :ساخت متریال آجر , سیمان و بتن , چرم , فلزات, کاغذ دیواری, چمن
86 :ساخت متریال فرش , و متریال های کات آوت , پارامتریک کردن متریال
87 :بررسی کتابخانه متریال های پیش فرض
88 :روش های انتقال متریال ها ,روش متریال دهی PAINT ,کار با ابزار DECAL
89 :آموزش ساخت متریال های رئال PBR در مثال های کاربردی
90 :انجام مثال کاربردی متریال کات آوت
91 :آموزش سیستم های نورپردازی و تنظیمات آن
92 :تست تنظیمات نورپردازی و ساخت فمیلی هالوژن
93 :آموزش ساخت فمیلی لوستر کالسیک به صورت پارامتریک
94 :آموزش ساخت فمیلی پنجره به صورت پارامتریک
95 :آموزش پیشرفته ساخت دیوار های کرتن وال
96 :آموزش ساخت فمیلی در به صورت پارامتریک
97 :آموزش تنظیمات صحنه , برش , دوربین , نماگیری
98:کاربا ابزار box scope , سیرکوالسیون حرکتی , ساخت خط برش کد ارتفاعی , تنطیمات گرافیکی صحنه جلسه

99 :آموزش ورود و خروج و تبادل فایل رویت , اتوکد , تری مکس
100 :آموزش آنالیز مسیر حرکتی پالن , پرینت سه بعدی , گلوبال پارامتر , سبک سازی پروژه
جلسه 101 تا 106 :جلسات مربوط به آموزش متره و برآورد
جلسه 107 تا 119 :جلسات مربوط به آموزش آنالیز انرژی

جلسه 120 تا 125 : آموزش رندرگیری با پلاگین انسکیپ

فصل دوم: آموزش صفر تاصد یک پروژه آپارتمان مسکونی فازدو
نحوه ی بستن یک پروژه فازدو معماری با خروجی تمامی شیت های مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما و نظام مهندسی
پالن زیر زمین پارکینگ, پالن همکف و طبقات , نما ها , برش ها , پالن آکس بندی , ستون گذاری , فونداسیون , تیرریزی
جداول متره و برآورد و نازک کاری

رویت کاربردی
1400-06-17
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری