به آزمون مدیریت و برنامه ریزی خانواده خوش آمدید:

 

تعداد سوال : 40 عدد

مدت آزمون : 30 دقیقه

نام و نام خانوادگی شما
شماره تماس شما:
1399-10-21
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری