مراحل ثبت نام

جهت ثبت نام دوره ،‌ مبلغ شهريه را به شماره كارت :

5022291041158542 بانك پاسارگاد به نام نسرين عسگري واريز فرماييدو

تصوير فيش را به تلگرا م آموزشگاه به شماره 09101636783 ارسال فرماييد. باتشكر مديريت مجتمع فني آينده برتر

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری