استفاده از تری دی مکس در طراحی صنعتی

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری