آموزش حسابداری سفارشات خارجی

حسابداری سفارشات خارجی

حسابداری سفارشات خارجی شاخه ای ازحسابداری است که درشرکت های بازرگانی که درزمینه صادرات و واردات کالا فعالیت می کنند به شدت مورد نیاز می باشد .

درآموزشگاه حسابداری آینده برتر بامجوزرسمی از سازمان فنی و حرفه ای ، علاقمندان می توانندحسابداری سفارشات خارجی را زیرنظراساتید مجرب آموخته و در محل کار ازآن استفاده کنند.

بطورکلی عملیات خرید اجناس توسط واحد بازرگانی به دو قسمت خرید داخلی و خرید خارجی تقسیم می شود.

خرید داخلی :

درخرید داخلی مامور خرید به دستور و با توجه به مشخصات موضوع خرید،  اقدام به خرید اجناس طبق مندرج در برگ سفارش خرید و یا درخواست خرید کالا می نماید.

سپس به انبار تحویل می‌دهد تا پس از بررسی و تایید صحت آنها مطابقت با برگ درخواست خرید رسید انبار صادر شود.

از طرف دیگر مامور خرید فاکتور را از فروشندگان کالا تحویل می گیرد، و به واحد بازرگانی تحویل می‌دهد تا قیمت های مندرج در آن را تایید کنند.

درمرحله بعد به همراه مدارک انبار و برگ درخواست خرید کالا یا برگ سفارش خرید به امور مالی جهت اقدام به پرداخت بهای کالای خریداری شده و درج در حسابها و دفاتر ارسال می گردد.

خرید خارجی

در مورد اجناس و کالاهایی که باید از طریق گشایش اعتبار، ثبت سفارش از خارج خریداری گردد ، واحد بازرگانی با دریافت برگ درخواست خرید کالا و گذراندن مراحل تصویب برای خرید هیئت‌مدیره شرکت اقدام خواهد نمود.

در این موردانبار باید وضع سفارش های قبلی را در نظر گرفته و با توجه به زمان لازم برای تأخیرهای احتمالی مدتی زودتر اقدام به صدور برگ درخواست خرید کالا نماید.

مسئول سفارشات خارجی

کسی است که بتواند از عهده تعیین منبع سفارش وخرید، تشخیص کیفیت و ارزش کالاهای سفارش داده شده ، اخذ مجوزهای لازم ، ثبت سفارش کالا، انجام مذاکرات و مکاتبات لازم جهت سفارش کالا برآید.

مسئول سفارشات خارجی با مشاغلی مثل مسئول سفارشات ، مسئول تدارکات خارجی ، مسئول خریدخارجی و مسئول کاردکس وکنترل موجودی ، ترخیص کارگمرکات درارتباط است .

 حسابدارسفارشات خارجی یک شرکت کسی است که با هریک از این افراد و بخصوص با مسئول سفارشات خارجی درارتباط است .

ثبت فرآیند سفارشات خارجی به وسیله حسابدارسفارشات خارجی شرکت ها ی بازرگانی انجام می شود .

روال ثبت سفارشات خارجی به این صورت است که درازای خرید کالا از کشورهای خارجی وپس از عقدقرارداد بین خریدارو فروشنده ، کالا ازمبدا به یکی از بندرها یا گمرک ایران حمل می شود ، این فرآیند درحسابداری باید ثبت شود.

روش تامین مواداولیه ، پرداخت ارزی کالاهای خریداری شده وتشریفات گمرکی همه دارای آثارارزی و ریالی هستند که لازم است قسمت حسابداری سفارشات خارجی آنها راثبت وموردارزیابی قراردهد تا بهای تمام شده کالای خریداری شده ازمبدابه انبارشرکت به درستی محاسبه گردد.

مراحل واردات کالا:

 • جستجوی تامین کننده کالای موردنظرمراحل سفارشات خارجی
 • انجام مکاتبات درخصوص شرایط معامله
 • دریافت پروفرم ازفروشنده
 • دریافت مجوزثبت سفارش از سازمان توس تجارت ایران (تحت نظروزارت بازرگانی )
 • پرداخت وجه به فروشنده (به صورت حواله ارزی یا گشایش اعتبارات اسنادی)
 • انجام توا فقات لازم با شرکت های حمل باربرای انتقال بار به یکی از گمرکات ایران.
 • عملیات ترخیص کالا.
 • انتقال کالا از گمرک به انبارشرکت .
 • صدوررسید انبار

درفرآیند واردات کالا افرادی زیادی دخیل هستند و باید باهم همکاری کنند تا این مراحل صحیح انجام شود.

وظیفه  قسمت حسابداری سفارشات خارجی این است که کلیه رویدادهای مالی این فرآیند راکنترل و ثبت نموده و به درستی ارزیابی کندتا درنهایت بتواند بهای تمام شده کالا را که برای شرکت بسیارمهم است را محاسبه و به مدیریت گزارش کند.

به منظور خرید کالا از خارج کشور خریدار از طریق مکاتبه با فروشنده خارجی و یا مراجعه به نماینده آن در داخل کشور مذاکرات لازم را به عمل می آورد ، ودر صورت توافق ، فروشنده پیش فاکتور (پروفرما)به خریدار ارسال می کند.

در پیش فاکتور ، تاریخ تحویل، تعداد ، قیمت ، نحوه پرداخت ، بارگیری و محل تحویل کالای خریداری شده قید شده است.

باید توجه داشت بهای پروفرما بر اساس ارزش  C.I.F  مورد محاسبه قرار می گیرد ودر غیر این صورت اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش F.O.B   باشد ، ۲۰% به آن اضافه نموده و رقم جدید را مبنای محاسبه قرار می دهندو اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش C&F باشد وارد کننده ملزم به بیمه کالا بوده و با ارائه بیمه نامه ، حق بیمه مذکور بر اساس نرخ شناور به دلار تبدیل خواهد شد.

اعتبارات اسنادی (LC) يكی از شيوه‌های سيستم بانكی است كه بانكِ خريدار به نفع بانكِ فروشنده آن را گشايش می‌كند .

پرداخت وجه توسط بانك صورت می پذيرد.

امروزه روش‌های ديگری همچون انجام حواله ارزی برای پرداخت‌های ارزی نيز مورد استفاده قرار می‌گيرد.

مراحل گشايش اعتبار اسنادي :حسابداری سفارشات خارجی

متقاضي (وارد کنننده کالا) با در دست داشتن پيش فاکتو ر(پروفرما) براي واريز وديعه ثبت سفارش به بانک مراجعه مي نمايد .

بانک در صورت مجاز بودن ورود کالا وديعه ثبت سفارش کالا را بر اساس تعرفه کالا که توسط وزارت بازرگاني تعيين شده است به ميزان ۱۰ الي ۱۰۰ درصد بهاي پروفرما به نرخ شناور دريافت
مي کند و سند وديعه را ممهور به مهر بانک مينمايد.

نکته :البته این را هم باید بدانید چون که ما در زمان تحریم هستیم و هیچگونه بازرگانی خارجی به طور اعتباری برای ما امکان ندارد و همه بازرگانی خارجی ما به طور نقد(cash) انجام می گیرد.

معمولا در زماني که خريدار،از فروشنده پيش فاکتور دريافت مي کند نحوه تحويل کالا هم مشخص مي شود که شامل :

اصطلاحات روش ها ی تحویل کالا :

(CIF((cost, insurance and freight : هزينه کالا وحمل و بيمه تا بندر مقصد(کرايه و بيمه به عهره فروشنده مي باشد)

■  CPT : هزينه کالا وحمل تامکان مشخص

■ (  CIP  (carriage and insurance paid to : هزينه کالا و حمل و بيمه تا مکان مشخص

C&F : هزينه کالا و کرايه حمل تا بندر مقصد(بيممه به عهده خريدار مي باشد)

EXWex works : تحويل، در محل توليد(درب کارخانه)

(FOB (free on board: تحويل کالا در عرشه کشتي در مبدا(کرايه حمل و بيمه به عهده خريدار مي باشد)

(FAS (free alongside ship: تحويل کالا در کنار کشتي

FCA: تحويل کالا در مکان مشخص در مبدا

CFR :هزينه کالا و حمل تا بندر مقصد

delivered at frontier) DAF) : تحويل کالا در مرز تعيين شده در مقصد

DES: تحويل کالا روي عرشه کشتي در مقصد

DEQ : تحويل کالا در کنار کشتي در مقصد

DDU : تحويل کالا در مکان مشخص در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي

■ (DDP (delivered duty paid : تحويل کالا در مکان مشخص در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکي

 

طی این قراردادها با ارسال کالا از مبدا به گمرگ و با ورود کالا به گمرک برای ترخیص کالا گمرک طبق ضوابط ، پروانه سبز گمرکی برای ما صادر

می کند.

طبق پروانه سبز گمرکی  ارزش کالا به دلار و نرخ ارز مرجع محاسبه و برای آن تعرفه گمرکی طبق مقررات برای هر کالا محاسبه و همچنین ارزش افزوده آن محاسبه می گردد .

در زمان ورود کالا به گمرک برای ترخیص و اینکه کارشناسی قیمت کالا در گمرک انجام شود ما باید پیش فاکتور (پروفرما) فاکتور که طبق کانتینر وارد گمرک شده و پکینگ لیست رو به کارشناس تحویل بدهیم.

در پیش فاکتور (pro-forma invoice) کل ثبت سفارش با اقلام شرح کالا،تعداد،قیمت هر واحد و قیمت کل هر کالا و در آخر جمع کل ثبت سفارش به تفکیک درآن آمده است.

در فاکتور (invoice) فقط به اندازه کالای ارسال شده می باشد که در آن شرح کالا،تعداد،قیمت هر واحد و قیمت کل هر کالا و در آخر جمع کل به اندازه کالای ارسالی به تفکیک در آن آمده است.

در پکینگ لیست (packing list) که فقط به وزن و حجم کالای ارسالی طبق فاکتور را ارائه می نماید.

اشتباهات رایج و مهم حسابداران در فرآیند خرید خارجی:

1- مطمئن باشیم که تمام مخارج خرید ، در حساب محموله ثبت شده باشد.

2- مخارج حمل و گمرکی و ترخیص یک محموله ، در حساب محموله ای دیگر ثبت نشده باشد.

3- ارزش افزوده دریافتی در برگ سبز گمرکی را باید جدا کنیم و در حساب پیش پرداخت ارزش افزوده ثبت نماییم

در كلاس حسابداری سفارشات خارجی، آموزشگاه آینده برتر ، صفر تا صد حسابداری واردات و صادرات ، بیان روش های ثبت حسابداری ،سفارشات خارجی و كالاهای وارداتی و حسابداری اظهارنامه گمركی آموزش داده می شود.

به نحوی كه ثبت های حسابداری و رديابی آنها در دفاتر حسابداری به سادگی امكان پذير باشد.

 

دوره محدود
 • خصوصی
 • 10 ساعت
23 دانشجو ثبت نام کرده
  سپتامبر 2020
  ش ی د س چ پ ج
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری