آموزش حسابداری صنعتی يكي از دروس رشته حسابداري مي باشد.حسابداري صنعتي يكي از زيرمجموعه هاي رشته حسابداري است كه در آن به وظيفه جمع اوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه ومحاسبه بهاي تمام شده محصولات وخدمات پرداخته مي شود.مديران با استفاده از بهاي تمام شده مي توانند بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید كنترل لازم را داشته باشند.

سرفصل هاي آموزش حسابداری صنعتی:

 • توانايي محاسبه، ثبت و تفكيك حسابداري صنعتي
 • توانــايي ترســيم نمــودار ســازماني در جهــت وظــايف و
  مسئوليتهاي مديران در واحدهاي اقتصادي
 • توانايي محاسبه قيمت تمام شده
 • توانايي طرح و تنظيم فرمهاي حسابداري صنعتي
 • توانايي تهيه وتنظيم بودجه براي برقراري مدلهاي كنتـرل و
  برنامه ريزي
 • توانايي تسهيم هزينه ها بر حسب مراكز هزينه
 • توانايي تنظيم هزينه هـاي حـسابداري صـنعتي و فرمهـاي
  مربوطه
 • توانايي محاسبه هزينه ها به روش سفارش كار
 • توانايي ثبت عمليات حسابداري در دفاتر
 • توانايي طبقه بندي و محاسبه حسابداري پيماني
 • توانايي محاسبه ساخت محصول براي محاسبه كل هزينه
 • توانايي ثبت و محاسبه حسابداري صنعتي استاندارد

شهريه دوره:518650تومان

شرکت در دوره
 • خصوصی
 • 20 ساعت
 • گواهینامه دوره
15 دانشجو ثبت نام کرده

  مزایای مدرک فنی و حرفه ای

   

  • قابلیت ارائه به سازمان مربوطه
  • دریافت وام کارآفرینی
  • ترجمه به زبان‌های زنده دنیا
  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری