شماره تماس: 02177163338 | 02177151273

سرپرست دبیرخانه کسی است که بتواند از عهده برنامه ریزی، تقسیم کار، تامین نیازهای مربوطه، ایجاد هماهنگی، سازمان دهی و رهبری سیستم دبیرخانه برآید.

نمونه وظایف

1. توانایی کنترل فعالیت های نیروی انسانی
2. آشنایی با نیروی انسانی دبیرخانه و مسئولیت آنها
3. آشنایی با توانمندی نیروی انسانی
4. آشنایی با رقابت های مثبت و منفی شغلی
5. آشنایی با روانشناسی صنعتی و انسانی کاربردی
6. آشنایی با روش های کنترل نیروی انسانی

شرکت در دوره
 • 1 روز, 6 ساعت
0 دانشجو ثبت نام کرده

  مزایای مدرک فنی و حرفه ای

   

  • قابلیت ارائه به سازمان مربوطه
  • دریافت وام کارآفرینی
  • ترجمه به زبان‌های زنده دنیا
  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری