مدير خانه داري به كسي مي گويندکه توانايي برنامه ريزي امور اداري،اجرائي و نيروي انساني خش خانه داري را عهدار بوده و توانايي کنترل ،نظارت و آموزش افراد تحت سر پرستي خود را داشته باشد.

دوره محدود
 • خصوصی
 • 1 روز, 6 ساعت
0 دانشجو ثبت نام کرده

  مزایای مدرک فنی و حرفه ای

   

  • قابلیت ارائه به سازمان مربوطه
  • دریافت وام کارآفرینی
  • ترجمه به زبان‌های زنده دنیا
  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری