شماره تماس: 02177163338 | 02177151273

عمومی

مطلالب عمومی

30

آذر'99

بهترین آموزشگاه معماری شرق تهران

  آموزشگاه معماری شرق تهران آموزشگاه آینده برتر یکی از بهترین آموزشگاه های معماری شرق تهران با مجوزرسمی از سازمان …

مشاهده

29

آذر'99

بهترین آموزشگاه حسابداری حرفه ای

آموزشگاه حسابداری حرفه ای آموزشگاه آینده برتر یکی از بهترین آموزشگاه های حسابداری حرفه ای  شرق تهران با مجوزرسمی از …

مشاهده

24

آذر'99

بهترین آموزشگاه کامپیوترشرق تهران

آموزشگاه کامپیوترشرق تهران آموزشگاه کامپیوترآینده برتربه عنوان یکی ازبهترین آموزشگاه های کامپیوتر فنی حرفه ای در شرق تهران  ، در …

مشاهده

09

مهر'97

طرح ايران مهارت چيست؟

طرح ايران مهارت چيست؟ طرح ايران مهارت عنوان  طرحي ملي است كه از مهرماه سال جاري دربسياري ازاستانهاي كشور به …

مشاهده

22

شهریور'97

مزاياي گواهينامه فني وحرفه اي

  اخذ گواهی نامه بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای (قابل ترجمه جهت استفاده در کشور های خارجی). …

مشاهده
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری