هتلداری

مدیرهتل

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

مدير اغذيه و نوشابه

(  نقد و بررسی )
 8خصوصی
دوره اموزشی مدیر هتل

مدیر هتل

(  نقد و بررسی )
 134خصوصی

متصدی طبقات هتل

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

مدیر خانه داری هتل

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی
دوره آموزشی پذیرشگر هتل

کارمند پذیرش هتل

(  نقد و بررسی )
 127خصوصی

مزایای مدرک فنی و حرفه ای

 

  • قابلیت ارائه به سازمان مربوطه
  • دریافت وام کارآفرینی
  • ترجمه به زبان‌های زنده دنیا
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری