شماره تماس: 02177163338 | 02177151273

امور اداری

مسئول دفتر

(  نقد و بررسی )
 247خصوصی

بایگانی

(  نقد و بررسی )
 160خصوصی

آموزش تندخوان

(  نقد و بررسی )
 0

سرپرست دبیرخانه

(  نقد و بررسی )
 0

مزایای مدرک فنی و حرفه ای

 

  • قابلیت ارائه به سازمان مربوطه
  • دریافت وام کارآفرینی
  • ترجمه به زبان‌های زنده دنیا
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری