امروزه آموزش پایگاه داده SQL Server كه يكي از نرم افزار هايي است كه براي حفظ ونگهداري داده ها از آن استفاده مي شود،بسيار رواج يافته است.اين زبان یک زبان شي گرا ،سطح بالا،ساده ومدرن مي باشد.

سرفصل هاي آموزش پایگاه داده SQL Server :

 • مبانی و مقدمات پایگاه داده
 • نمودارER  موجودیت و انواع صفت ها
 • مقدمات  SQLSERVER
 • آشنایی با زبان  Tsql
 • طراحی و مدیریت پایگاه داده ها
 • تعریف انواع داده ها
 • طراحی و مدیریت جداول
 • آشنایی با مفهوم کلیداصلی و خارجی
 • وارد کردن داده ها در جدول
 • آشنایی با دستورات   delete,update,insert
 • آشنایی و کارکردن با دستورات  select
 • کاربرد توابع تجمعی
 • سرفصل پیشرفته:
 • آشنایی با انواع شاخص‌ها  (index)
 • آشنایی با پیوند جداول  (انواع join ها)
 • اسکریپت نویسی
 • تعریف انواع متغییر
 • آشنایی با انواع توابع  SQL
 • آشنایی با رویه‌‌ها Stored Procedure))
 • آشنایی با تریگرها
 • آشنایی با  View

شرکت در دوره15 ظرفیت باقیمانده
 • خصوصی
 • 20 ساعت
 • 15 ظرفیت
 • گواهینامه دوره
0 دانشجو ثبت نام کرده

  مزایای مدرک فنی و حرفه ای

   

  • قابلیت ارائه به سازمان مربوطه
  • دریافت وام کارآفرینی
  • ترجمه به زبان‌های زنده دنیا
  مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری