حسابداری حرفه ایآموزش حسابدار حرفه ای

آموزشگاه حسابداری آینده برتر واقع درشرق تهران ، درجهت اشتغال زایی ، اقدام به برگزاری دوره حسابدار حرفه ای نموده است .

حسابدار از مشاغل حوزه امورمالی و بازرگانی است و حسابدار کسی است که مفاهیم نظری حسابداری را بداند و به عملیات مربوط به وجوه نقد ،صندوق ، تنخواه گردان ، بانک و صورت مغایرت بانکی ، مسلط باشد. عملیات مربوط به دارایی های غیرجاری(ثابت) ، بدهی ها وتعهدات را انجام دهد.

مالیات برارزش افزوده واظهارنامه مالیاتی رامحاسبه کند و صورت معاملات فصلی را تهیه و تنظیم نماید. گزارشات مالی (ترازنامه ، سودوزیان و سرمایه) را ارائه دهد و توانایی استفاده از نرم افزارهای مالی راداشته باشد.

بطورخلاصه حسابدار کسی است که صورت های مالی راتجزیه وتحلیل وثبت و طبقه بندی نمایدو ازمجموعه آنها گزارش مالی تهیه کند.

سرفصل حسابدارحرفه ای

 1. آموزش مفاهیم اولیه حسابداری

 2. آموزش تئوری و عملی استانداردهای حسابداری درایران

 3. آموزش تئوری و عملی عملیات مربوط به وجوه نقد ، صندوق ، تنخواه گردان ، بانک و صورت مغایرت بانکی

 4. آموزش تئوری و عملی ، عملیات مربوط به مطالبات

 5. آموزش تئوری و عملی مربوط به موجودیها

 6. آموزش تئوری و عملی عملیات مربوط به دارایی های غیرجاری

 7. آموزش تئوری و عملی عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات

 8. آموزش تئوری و عملی محاسبه مالیات برارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی

 9. آموزش تئوری و عملی محاسبه مالیات بردرآمد واحدهای تجاری

 10. آموزش تئوری و عملی تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

 11. آموزش تئوری و عملی تهیه گزارش های مالی (ترازنامه ، سود و زیان و سرمایه)

 12. آموزش تئوری و عملی نرم افزارهلو

 13. آموزش تئوری و عملی موارداستفاده اکسل درحسابداری

 14. آموزش تئوری و عملی حسابداری صنعتی و محاسبه بهای تمام شده کالا

 15. آموزش تئوری و عملی حسابداری حقوق و دستمزد

 

کارآموزان پس ازطی این دوره جامع و کامل به صورت تئوری و عملی با استفاده از اسناد واقعی می توانند به خوبی ازعهده وظایف کاری یک حسابدار برآیند و در شرکت های خدماتی و بازرگانی و کارخانجات و شرکت های تولیدی ، هم به صورت دستی و هم با استفاده از نرم افزار های هلو و اکسل وظایف محوله را به خوبی انجام دهند.

این دوره کامل و جامع در آموزشگاه آینده برتر با مجوز رسمی ازسازمان فنی و حرفه ای وسال ها سابقه درخشان به صورت گروهی ، نیمه خصوصی و خصوصی (با شهریه ای بسیارمناسب و هماهنگ با ساعات آزادکارآموزان) برگزار می گردد.

درآمد حسابداری

رده شغلی و کشور

اتریش استرالیا کانادا آلمان

آمریکا

حسابدار

۲,۷۵۰ ۶۶۱۰۰ ۶,۷۲۰ ۲۵۰۰ ۵,۴۸۰
دستیار حسابداری

۲,۱۸۰

۵۲۴۰۰ ۵,۴۶۰ ۱,۹۲۰ ۴,۴۱۰

حسابدار خبره

۳۴۰۰

۸۱,۰۰۰

۸,۶۶۰

۳,۲۸۰

۷,۵۳۰

تحلیلگر مالی

۵,۱۳۰

۱۲۲,۰۰۰

۱۳۳۰۰

۴,۶۹۰

۱۰,۵۰۰

مدیر مالی ۸,۰۹۰ ۱۹۳,۰۰۰ ۲۰,۱۰۰ ۷,۳۸۰

۱۵,۱۰۰

حسابرس داخلی ۳۵۹۰ ۸۴,۷۰۰ ۹,۰۵۰ ۳,۶۲۰

۷,۶۷۰

شرکت کنندگان این دوره جامع و کامل در پایان دوره می توانند درپایان دوره گواهینامه بین الملی شغل حسابدار و یا چند گواهینامه حسابداری مقدماتی، حقوق و دستمزد ، صنعتی و کاربر نرم افزار مالی را پس از قبولی در آزمون فنی و حرفه ای دریافت نمایند.این گواهینامه هادر ایران و خارج از کشور از اعتبارو امتیاز ویژه ای جهت مهاجرت برخوردار است.

مشاوره بیشتر

آدرس ما

تهران، تهران نو، پایین تراز میدان امامت، نبش خیابان عبدالعظیمی، پلاک 101، واحد 2

     شماره تماس:

02177151273 ، 02177163338

 

اینستا گرام آموزشگاه آینده برتر

مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری