آموزش مسئول سفارشاتدوره مسئول سفارشات

مسئول سفارشات یکی از مهم ترین فعالیت ها را در حوزه امور مالی و بازرگانی دارد که شما میتوانید با آموزش حسابداری در کلاس آموزشگاه آینده برتر به صورت کامل یاد بگیرید.

به این دلیل که انجام سفارشات به صورت صحیح و با بررسی پارامتر های مهم و تعیین اولویت صورت بگیرد شغلی به نام مسئول سفارشات تعریف شده .همچنین تمام وظایف مربوط به سفارش مانند تنظیم و بایگانی درخواست ها و صدور حواله سفارشات را به عهده دارد.

سر فصل های دوره مسئول سفارشات

1. دريافت و بايگاني سفارشات كالا

سفارشات

تعریف درخواست سفارش

انواع درخواست های رسمی وغیررسمی

اصول طبقه بندی درخواست سفارشات

معیارهای استاندارد کالا

اصول بایگانی درخواست سفارشات

2. درخواست خريد كالا پس از كنترل موجودي

واحد های مرتبط با انبار

موجودی های انبار

نحوه درخواست کالا از انبار توسط واحد درخواست کننده

روش تکمیل فرم حواله خروج کالا از انبار

نحوه درخواست خرید کالا(داخلی-خارجی)

نحوه ارتباط با فروشندگان

فرم رسید موقت

فرم رسید دائم

فرم ارسال کالا به واحد درخواست کننده

3. درخواست خريد كالا پس از كنترل موجودي

رعایت اخلاق حرفه ای

دقت در کنترل موجودی انبار

تکریم ارباب رجوع

4. اخذ گزارش از موجودي انبار

موجودی انبار

سیستم های اطلاعاتی انبار

گزارش کالا های مطلوب

گزارش انبار

5. اولويت بندي در سفارشات

اولویت سفارش جنس

نحوه تامین اعتبار

نحوه هماهنگی با تدارکات جهت سفارش کالا

مدل های تخمین مقدار سفارشات

انواع ضمانت نامه ،مناقصه ،مزایده

انواع صادرات و وارد

  • اولويت بندي در سفارشات

دقت در اولویت بندی سفارشات

رعایت اخلاق حرفه ای

تکریم ارباب رجوع

6. انجام سفارش به روش هاي نوين و الكترونیكي

سفارشات الکترونیکی

اهمیت انواع ثبت اجناس سفارشی(الکترونیکی و اینترنتی)

لیست سفارش خرید

توافق نامه با شرکت یا سایت

نحوه ارتباط با دفتر مرکز

شرایط برگشت از خرید الکترونیکی و اینترنتی

مشاوره بیشتر

تهران، تهران نو، پایین تراز میدان امامت، نبش خیابان عبدالعظیمی، پلاک 101، واحد 2

     شماره تماس:

02177151273 ، 02177163338

 

اینستا گرام آموزشگاه آینده برتر


مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری