بهترین آموزشگاه فنی حرفه ای، شرق تهران

آموزشگاه آینده برتر بهترین آموزشگاه کامپیوتر،برنامه نویسی ، طراحی سایت ، گرافیک حسابداری، معماری،دیپلم
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری