بهترین آموزشگاه فنی حرفه ای شرق تهران

بهترین آموزشگاه کامپیوتر ،حسابداری ، معماری ، هتلداری ، گردشگری با مجوزاز سازمان فنی حرفه ای
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری