آزمون آنلاین مدیریت خانواده

آزمون آنلاین مدیریت خانواده

با شرکت درآزمون آنلاین مدیریت آموزشگاه مدیریت آینده برتردر شرق تهران ،  علاقمندان به دیپلم مدیریت خانواده که دیپلمی آسان و سریع می باشد؛می توانند با نحوه آزمون آنلاین سازمان فنی حرفه ای ، آشنا گردیده و خودرا برای شرکت در آزمون های آنلاین فنی حرفه ای آماده نمایند.

کارآموزان می توانند بارها دراین آزمون ها شرکت کنندو ازآنجایی که پاسخ های صحیح و اشتباه شرکت کنندگان درآزمون بعدازپایان آزمون نمایش داده می شود ، عزیزان قبل از شرکت درآزمون اصلی فنی و حرفه ای می توانند خود رامحک زنند و به نقاط ضعف خودپی ببرند.

درصورت نیاز کارآموزان عزیز آموزشگاه آینده برترو سایرکارآموزان ، آموزشگاه اقدام به برگزاری کلاس های رفع اشکال به صورت تک جلسه ای خصوصی،باشهریه ای بسیارمناسب می نماید. برای هماهنگی و شرکت درکلاس ها با شماره تلفن آموزشگاه(02177151273)هماهنگ نمایید.

آزمون آنلاین مدیریت خانواده
سوالات برنامه ریزی امورهنری خانواده
آزمون آنلاین مهارت های سالم زیستن
1399-11-26
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری