نمونه سوالات دیپلم گردشگری

سوالات آزمون دیپلم گردشگری

دراین صفحه نمونه سوالات آزمون دیپلم گردشگری فنی حرفه ای دراختیارکارآموزان عزیز قرارگرفته تا با مطالعه آنها احتمال موفقیت کارآموزان آموزشگاه گردشگری آینده برترو سایرکارآموزان بالا رفته وموفق به اخذدیپلم گردشگری گردند. دیپلم گردشگری یکی از آسان ترین و جذاب ترین دیپلم های فنی حرفه ای بوده وکارآموزان باکمک آموزشگاه آینده برترمی توانند به صورت حضوری و غیرحضوری دروس این رشته را بگذرانند و پس ازاخذ دیپلم واردمقاطع بالاترتحصیلی دراین رشته یا رشته دلخواه شوند.

1402-10-21
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری