معماري

آموزش طراحی کابینت

(  نقد و بررسی )
 124خصوصی
آموزش طراحی نما

دوره طراحی نما

(  نقد و بررسی )
 42خصوصی

دیپلم معماری وطراحی داخلی

(  نقد و بررسی )
 213خصوصی

آموزش Sketch up

(  نقد و بررسی )
 125خصوصی

3D Maxکاربردی

(  نقد و بررسی )
 120خصوصی

اتوكدکاربردی

(  نقد و بررسی )
 130خصوصی

مزایای مدرک فنی و حرفه ای

 

  • قابلیت ارائه به سازمان مربوطه
  • دریافت وام کارآفرینی
  • ترجمه به زبان‌های زنده دنیا
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری