همه مطالب ارسال شده توسط n.asgari

13

شهریور'99

شرایط دریافت وام مشاغل خانگی

تعریف مشاغل خانگی: مشاغل خانگی آن دسته از کارهایی است که توسط یک یا چندعضو خانواده در فضای خانه در …

مشاهده
مدیریت آموزشگاه آینده برتر : سرکار خانم مهندس عسگری